czubajeczka tarczowata

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 137 (1871)

Niejadalny
czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria) czubajeczka tarczowata (Lepiota clypeolaria)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- gładki w centrum lub częsciowo spękany na drobne dostające ochrowobrązowe łuseczki, ochrowobrązowy lub czerwonobrązowy, 3-10cm średnicy, początkowo stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego z obłym garbkiem w centrum, brzeg ostry.

Blaszki- z wiekiem jasno kremowe, gęste, szerokie, wolne, ostrza z drobnymi kłaczkami.

Trzon- rozszerzający się ku podstawie, powierzchnia pokryta wełnistymi kłaczkami, początkowo biaława, z wiekiem żółtawoochrowa, włóknista, wewnątrz pusty.

Pierścień- strefa pierścieniowa niewyraźna.

Miąższ- białawy, cienki, w trzonie nieco żółknący, zapach korzenny, smak łagodny, grzybowy.

Wysyp zarodników- kremowożółty.

Występowanie- częsta. wyrasta od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w lasach liściastych i mieszanych, na glebach żyznych, wilgotnych.

Zastosowanie- niejadalna.

Gatunki podobne- Czubajeczka cuchnąca Lepiota cristata  która ma odrzucający, nieprzyjemny zapach i jest najczęstszą z małych czubajeczek.

Inne nazwy
Synonimy polskie:czubajeczka wełnista
Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Siedliskolasy lisciaste, lasy mieszane
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Zapachkorzenny
Odwiedzin profilu grzyba: 2448


Suszarki do grzybów