namurnik morski

Flavoplaca marina (Wedd) Arup, Froden & Sochting

Pod ochroną
namurnik morski (Flavoplaca marina) namurnik morski (Flavoplaca marina) namurnik morski (Flavoplaca marina)
Ascomycota workowce
Arthoniomycetes
Dothideomycetes
Eurotiomycetes
Geoglossomycetes
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Lecanoromycetes
Acarosporales
Baeomycetales
Candelariales
Lecanorales
Lecanoromycetidae
Ostropales
Peltigerales
Pertusariales
Teloschistales
Physciaceae
Teloschistaceae
Athallia bezpleszek
Blastenia jaskrawczyk
Calogaya żółtaczek
Caloplaca jaskrawiec
Flavoplaca namurnik
Flavoplaca marina namurnik morski
Leproplaca jaskroszek
Polycauliona złotorostka
Pyrenodesmia jasienica
Rufoplaca szarutek
Rusavskia pysznorost
Variospora żabczyk
Xanthocarpia żółtecja
Xanthomendoza
Xanthoria złotorost
Umbilicariales
nieprzypisany
Leotiomycetes patyczniaki
Lichinomycetes
Neolectomycetes
Pezizomycetes kustrzebniaki
Sordariomycetes
nieprzypisany
Basidiomycota podstawczaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Plecha:
Skorupiasta, episubstratalna do nieokreślonej, areolatkowata, łuseczkowata. Górna powierzchnia żółta (żółtawa) do czerwono-żółto-pomarańczowej, bez oprószenia, bez specyficznych struktur, brodawkowata, drobno pomarszczona. Areolki 0,1-0,2 x 0,7-0,9 mm szerokości, nie sąsiadujące ze sobą, rozproszone. W plesze występują zielenice chlorokokalne, trebouxioidalne.
Owocniki:
Apotecja, rzadko występujące, 0,4-1,1(1,7) mm szerokości, przyrośnięte, pół-zanurzone do siedzących, laminalne, na pół-trzoneczkach. Tarczki wklęsłe do płaskich, rozszerzone, do lekko wypukłych, czerwono- (czerwonawo)-żółte lub pomarańczowo-żółte, zawsze ciemniejsze od powierzchni plechy, bez oprószenia. Hypotecjum bezbarwne. Wstawki szerokości 1.0-2,0(3,5) mikrometrów, komórki szczytowe szerokość 4,0-7.0 mikrometrów. Epihymenium brązowe do brazowawo-czerwonego. Worki lekanorowe, zagęszczone, amyloidalne, 8-zarodnikowe. Askospory elipsoidalne, o wymiarach 9,0(10,5)-15,0(18,5) x 3,7(4,5)-7,0(8,0) mikrometrów, bez przegrody lub z jedną przegrodą o szerokości około 1 mikrometra, bezbarwne.
Metabolity wtórne:
Emodyny, parietyna i teloschistyna.
Podłoże i ekologia:
Kwaśne skały krzemionkowe, skaly wapienne i drobne kamyki na wybrzeżach morskich.
Występowanie:
W Polsce tylko na Pobrzeżu Bałtyku.
Uwagi:
Gatunek toleruje okresowe zalewania wodą morską. Bardzo szybko zamiera (do 12 miesięcy) przy kontakcie z pochodnymi ropy naftowej.


Synonimy:
Caloplaca marina subsp. marina Wedd., Caloplaca marina var. marina Wedd., Gasparrinia marina (Wedd.) Hav., Lecanora marina (Wedd.) Wedd., Physcia marina var. marina (Wedd.) Arnold, Placodium marinum (Wedd.) H. Olivier.


Opracował: Grzegorz Gajkowski

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Flavoplaca marina"
Budowa
Typ grzybazlichenizowane (porosty)
Prawo
OchronaTak
Odwiedzin profilu grzyba: 1662