jaskroszek cynobrowy

Leproplaca proteus (Poelt) Arup, Froden & Sochting

jaskroszek cynobrowy (Leproplaca proteus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Arthoniomycetes
Dothideomycetes
Eurotiomycetes
Geoglossomycetes
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Lecanoromycetes
Acarosporales
Baeomycetales
Candelariales
Lecanorales
Lecanoromycetidae
Ostropales
Peltigerales
Pertusariales
Teloschistales
Physciaceae
Teloschistaceae
Athallia bezpleszek
Blastenia jaskrawczyk
Calogaya żółtaczek
Caloplaca jaskrawiec
Flavoplaca namurnik
Leproplaca jaskroszek
Leproplaca proteus jaskroszek cynobrowy
Polycauliona złotorostka
Pyrenodesmia jasienica
Rufoplaca szarutek
Rusavskia pysznorost
Variospora żabczyk
Xanthocarpia żółtecja
Xanthomendoza
Xanthoria złotorost
Umbilicariales
nieprzypisany
Leotiomycetes patyczniaki
Lichinomycetes
Neolectomycetes
Pezizomycetes kustrzebniaki
Sordariomycetes
nieprzypisany
Basidiomycota podstawczaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Plecha:

W postaci rozetek do 0,5 cm średnicy, intensywnie pomarańczowa do barwy minii. Rozetki często łączą się ze sobą. Obwodowe odcinki głęboko podzielone, palczaste, długości 0,5-1 mm, szerokości 0,2-0,5 mm, wypukłe. Na wewnętrznych końcach występują płatkowate, koliste soralia w kolorze plechy. Obumarłe, środkowe części plechy odpadają, a na ich miejsce wyrastają wtórne odcinki, albo miejsca te pokrywają się pajęczynowatym nalotem, z którego wyrastają owocniki. W plesze występują zielenice chlorokokalne, trebouxioidalne.

Owocniki:

Apotecja lekanorowe, średnicy do 0,2 mm. Tarczki płaskie lub lekko wypukłe. Brzeżek plechowy za młodu dość gruby, z czasem coraz cieńszy i zanikający. Hypotecjum bezbarwne. Hymenium wysokości 60-80 mikrometrów, bezbarwne. Askospory dwukomórkowe, dwubiegunowe, bezbarwne, o wymiarach 9-15 x 5-7 mikrometrów, po 8 w worku. Przegroda grubości około 6 mikrometrów z kanalikiem.

Barwienia:

Plecha i apotecja K+ purpurowy.

Podłoże i ekologia:

Rośnie na pionowych ścianach wapieni i dolomitów, najczęściej w miejscach podwieszonych.

Występowanie:

W Polsce rzadki w Tatrach Zachodnich.

 

Opracował: Grzegorz Gajkowski

Na podstawie "Porosty, mszaki, paprotniki", Hanna Wójciak, Multico O.W.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "jaskroszek cynobrowy"
Budowa
Typ grzybazlichenizowane (porosty)
Odwiedzin profilu grzyba: 717


Suszarki do grzybów