glenik czarny

Lathagrium fuscovirens (With.) Otalora, P.M.Jorg. & Wedin

glenik czarny (Lathagrium fuscovirens) glenik czarny (Lathagrium fuscovirens) glenik czarny (Lathagrium fuscovirens)
Systematyka
Ascomycota workowce
Arthoniomycetes
Dothideomycetes
Eurotiomycetes
Geoglossomycetes
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Lecanoromycetes
Acarosporales
Baeomycetales
Candelariales
Lecanorales
Lecanoromycetidae
Ostropales
Peltigerales
Collemataceae
Blenothallia kędzierzawka
Collema galaretnica
Enchylium uchylistka
Lathagrium glenik
Lathagrium fuscovirens glenik czarny
Leptogium pakość
Scytinium pszeblaszek
Lobariaceae
Pannariaceae
Peltigeraceae
Placynthiaceae
Pertusariales
Teloschistales
Umbilicariales
nieprzypisany
Leotiomycetes patyczniaki
Lichinomycetes
Neolectomycetes
Pezizomycetes kustrzebniaki
Sordariomycetes
nieprzypisany
Basidiomycota podstawczaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Plecha:

Listkowata, średnia i duża, 3-5 cm szerokości, z ± zaokrąglonymi lub nieregularnymi, głęboko i szeroko klapowanymi odcinkami szerokości 2-5 mm, o grubości (70)110-200(300) mikrometrów, z kilkoma rozszerzonymi, często wielokrotnie rozgałęzionymi, szeroko rynienkowatymi listkami. Zakończenia odcinków ± zaokrąglone, brzegi nie zgrubiałe, grubo pofalowane, całe lekko karbowane. Górna powierzchnia ciemno-oliwkowa do czarnej, jaśniejsza i ± przezroczysta, gdy wilgotna, gładka z kilkoma pęcherzykami, zwykle matowa, bez oprószenia. Izydia laminalne, rzadko marginalne, często liczne, kuliste, czasami zgrubiałe lub cylindryczne, rozgałęzione lub nie, do 0,3 mm szerokości, w kolorze plechy lub nieco ciemniejsze. Dolna powierzchnia jaśniejsza, szarawa lub niebieska, z rozproszonymi lub zlewającymi się chwytnikami.

Owocniki:

Apotecja liczne lub rzadkie, laminalne, siedzące, zwężone u podstawy, 0,5-1,5(2) mm szerokości. Tarczki płaskie lub wklęsłe do wypukłych, czerwono-brązowe lub ciemno-czerwone, gładkie, błyszczące, bez oprószenia lub czasem oprószone. Brzeżek plechowy ± gruby, jednolity, gładki lub z izydiami. Owocnik euparaplektenchymatyczny, 45-110 mikrometrów grubości, komórki (6,5)10-20(30) mikrometrów, Obłocznia bezbarwna, 85-130 mikrometrów wysokości. Worki zgrubiałe, 8-zarodnikowe. Askospory bezbarwne, elipsoidalne do jajowatych lub półkuliste, na zakończeniach rozwarte lub ± ostre, półmurkowate do murkowatych, często z 3 przegrodami poprzecznymi i 1 podłużną, o wymiarach 15-24(28) x 6,5-13(15) mikrometrów. Pyknidy laminalne lub marginalne, zagłębione lub częściowo zagłębione w plesze. Pyknokonidia pręcikowate lub lekko pogrubione na końcach, o wymiarach 4,5-6 x 1,5 mikrometrów.

Barwienia:

Wszystkie negatywne.

Metabolity wtórne:

Nie wykryto.

Podłoże i ekologia:

Rośnie zwykle na okresowo zwilżanych wapiennych lub krzemionkowych skałach lub na mchach naskalnych.

Występowanie:

W arktycznych do umiarkowanych obszarach Europy, Azji i Ameryki Północnej, aż do północnej Afryki, po Bliski Wschód i Indie. W Polsce podawana z gór, wyżyn i pobrzeża Bałtyku.

Uwagi:

Collema undulatum var. granulosum jest bardzo podobnym gatunkiem do Collema fuscovirens posiadającym pofalowane, izydiowane odcinki, ale są one nieco szersze (do 8 mm), a zarodniki są wałeczkowate z rozwartymi biegunami i 4-komórkowe. Collema subflaccidum występuje na korze i skałach, jej odcinki są płaskie lub nieco wzniesione, ale nie pofalowane, a jej izydia są bardziej smukłe (0,05-0,1 mm).

 

Grzyby naporostowe wykryte w Polsce na tym gatunku:

- * "Physalospora" collematis

 

Synonimy:

Collema flaccidum var. microlobum Nyl. ex Leight., Collema furvum (Ach.) DC., Collema furvum f. conchilobum (Flot.) Müll. Arg.,Collema furvum f. furvum (Ach.) DC., Collema furvum f. tunaeformis (Ach.) Nyl., Collema furvum f. tuniforme (Ach.) Nyl., Collema furvum f. verruciforme Ach., Collema granuliferum f. meizolobum (Nyl. ex Cromb.) Nyl. ex Leight., Collema subplicatile f. meizolobum Nyl. ex Cromb., Collema tuniforme (Ach.) Ach. em Degel., Lichen fuscovirens With., Lichen tuniforme Ach.

 

Opracował: Grzegorz Gajkowski

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "glenik czarny"
Budowa
Typ grzybazlichenizowane (porosty)
Odwiedzin profilu grzyba: 978


Suszarki do grzybów