kolczakówka dołkowana

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 41 (1879)

Pod ochroną
kolczakówka dołkowana (Hydnellum scrobiculatum) kolczakówka dołkowana (Hydnellum scrobiculatum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Hydnellum scrobiculatum"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 2428