jodłownica górska

Bondarzewia mesenterica (Schaeff.) Kreisel, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 95(9-10): 699 (1984)

Pod ochroną
jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Bondarzewia jodłownica
Bondarzewia mesenterica jodłownica górska
Gloiodon
Heterobasidion korzeniowiec
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Owocnik- wachlarzowato pozrastanych, kilku do kilkunastu , kaleluszy wyrastających ze wspólnego trzonu, Kapelusze łopatkowate, rozetowate, niemal lejkowate, szerokości 8-20cm, zwęzone w nasadzie w krótki trzonek, żółtobrązowy, orzechowobrązowy, beżowo-brązowy, nieco koncentrycznie szeroko strefowany. Powierzchnia nierówna, pofalowana, wyraźnie promieniście bruzdowana, z nierównościami, początkowo owłosiona, matowa; brzeg pofalowany, tępy, nieco jaśniejszy.

Pory-białe do blado ochrowych, z wiekiem żółknące, uszkodzone nie czernieją.

Rurki- zbiegające na trzon, u młodych owocników warstwa rurek daje się oddzielić od miąższu.

Trzon-centralny, lub boczny, równogruby lub nieregularny, biały do ochrowego.

Miąższ- biały, niezmienny, grubszy, miękki, soczysty, elastyczny. Zapach przyjemny, grzybowy. Smak ostry.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie- od lata od jesieni, pojedynczo, na korzeniach i pniakach jodły, zwykle w pobliżu pniaka z ziemi, rzadko na innych iglastych.

Zastosowanie- niejadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki-flagowiec olbrzymi (Meripilus giganteus) - rośnie on jednak na drewnie drzew liściastych.

Uwagi- powoduje silną białą zgniliznę drewna.

 

Literatura
1.E. Gerhardt- Grzyby.
2.Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967, Flora Polska. Grzyby

Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy iglaste
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieV - narażone
Inne
Smakpiekący
Zapachgrzybowy
Odwiedzin profilu grzyba: 3392