Syzygospora mycetophila (Peck) Ginns, Mycologia 78(4): 629 (1986)

 (Syzygospora mycetophila)  (Syzygospora mycetophila)  (Syzygospora mycetophila)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Tremellales trzęsakowce
Exidiaceae
Helotiaceae
Hyaloriaceae
Tremellaceae trzęsakowate
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Syzygospora mycetophila"
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Występowanie
Sposob odżywianiapasożyt
Odwiedzin profilu grzyba: 868