krowiak włóknisty

Paxillus rubicundulus P.D. Orton, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29: 110 (1969)

Niejadalny
krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus) krowiak włóknisty (Paxillus rubicundulus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Gyrodon lejkoporek
Melanogaster
Paxillus krowiak
Paxillus rubicundulus krowiak włóknisty
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy polskie:Krowiak olszowy
Linki
FAG
Budowa
Typ grzybablaszki
Występowanie
Mikoryza z drzewamiOlsza czarna, Olsza szara
Siedliskolasy lisciaste
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1900