pięknoróg szydłowaty

Calocera cornea (Batsch) Fr., Stirp. Agri. Femison. 5: 67 (1827)

Niejadalny
pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea) pięknoróg szydłowaty (Calocera cornea)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Dacrymycetales łzawnikowce
Dacrymycetaceae łzawnikowate
Dacrymyces łzawnik
Dacryonaema łzawniczka
Ditiola łzawniczka
Guepiniopsis
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- żótawy do żótopomarańczowego, w postaci rożków zwężających się ku górze mniej lub bardziej zaostrzonych na
końcu, pionowo wyrastających z podłoża, pojedynczych, słabo rozgałęzione, do 2-12 mm wysokści i 1-2 mm średnicy powierzchnia gładka, śluzowata, śliska.

Miąższ- żelatynowaty, o zwartej konsystencji.

Wysyp zarodników- biały.

Występowanie- wyrasta przez cały rok, zwykle gromadnie, na drewnie drzew liściastych, zwłaszcza dębu.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwe popełnienia pomyłki- pięknoróg lepki (Calocera viscosa), pięknoróg widlasty (Calocera furcata) wyrasta na drewnie drzew iglastych.

Literatura
1.Gumiñska B., Wojewoda W., 1983, Grzyby i ich oznaczanie.
2.Dermek A., 1988, Grzyby znane i mniej znane.

Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2469