czyreń jodłowy

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat., Bull. Soc. mycol. Fr. 19(3): 248 (1903)

Niejadalny
czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii) czyreń jodłowy (Phellinus hartigii)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Hymenochaete szczeciniak
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- wieloletni, przyrośnięty do drewna całą nasadą, szerokości 6-30cm brylowaty do konsolowatego, z wierzchu czerwonobrazowy, na starość kopytowaty szarobrązowy do czarniawego jeśli nie jest zielonkawy od glonów. Brzeg przyrostowy beżowy, tępy i zaokrąglony.

Rurki- młode beżowożółtawe z czasem cynamonowobrązowawe.

Miąższ- zdrewniały, bardzo twardy, do 9 cm grubości, żółtordzawy lub żółtocynamonowy. bez szczególnego zapachu i smaku.

Wysyp zarodników- białawy lub lekko żółtawy.

Występowanie- rzadki, wyrasta pojedynczo lub po kilka na tym samym żywicielu. Rozwija się na pniach drzew iglastych - prawie wyłącznie na jodle. Rzadko także na świerku lub sośnie. Częstszy tylko w górskich lasach jodłowych.

Zastosowanie- niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki- czyreń dębowy (Phellinus robustus) wyrastający głównie na żywych dębach, rzadko na innych drzewach liściastych, np. na buku.

Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2636