Puccinia coronata Corda, Icon. fung. (Prague) 1: 6 (1837)

Niejadalny
 (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata) (Puccinia coronata)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Pucciniales rdzowce
Cronartiaceae
Phragmidiaceae
Uropyxidaceae
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Budowa
Typ grzybardzowate
Występowanie
Podłożerośliny zielne, liście
Sposob odżywianiapasożyt
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1254