porokolczak lśniący

Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden, Persoonia 7(1): 18 (1972)

porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida) porokolczak lśniący (Junghuhnia nitida)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Junghuhnia  nitida  krawędzie ma białe i gładkie, a wnętrze jest ochrowe z różowym odcieniem.  Pory zmienne, kanciaste , tworzą mozaiki. Rosnąc łączą się i rozciągają się ku brzegom żywiciela. Zarodniki  elipsoidalne 3-4.5 × 2-3 µm .

Powoduje białą zgniliznę drzew liściastych. Występuje w  lasach nizinnych  przez cały rok.

 

 wg danych z inetrnetu

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Irpex nitidus
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiapasożyt
Pora występowaniajesień, lato, wiosna, zima
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 1388