Podkorzeniak leszczynowy

Hysterangium stoloniferum Tul. & C. Tul., Fungi hypog.: 84 (1851)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Hysterangiaceae
Hysterangium podkorzeniak
Hysterangium stoloniferum Podkorzeniak leszczynowy
Phallogastraceae
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Podkorzeniak leszczynowy"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki podziemne
Odwiedzin profilu grzyba: 1013


Suszarki do grzybów