berłóweczka zimowa

Tulostoma brumale Pers., Neues Mag. Bot. 1: 86 (1794)

Niejadalny
berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale) berłóweczka zimowa (Tulostoma brumale)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Agaricus pieczarka
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- Owocnik typowy, w stanie dojrzałości w postaci trzona z kulistą główką na szczycie. Główka do 0,9(-1,) cm średnicy.

Egzoperydium Egzoperydium błoniaste, białawe, wcześnie odpadające; jego strzępki z licznymi przylepionymi cząstkami podłoża mogą zachowywać się przy dolnej części główki nawet trochę zwisając.

Endoperydium- Endoperydium kulistawe lub od dołu spłaszczone, niekiedy cebulowate, cienkie, sztywne,
pergaminowate, gładkie, dojrzałe ochrowobiałe, czasem z rdzawobrązowymi plamami, a także żółtobrązowawe.

Perystom- Ujście krótko rurkowate, nieco wystające; strefa wokół ujścia wyróżnia się ciemniejszym zabarwieniem, bywa żółtawo- lub brudnobrązowa, a nawet cynamonowo- lub szarobrązowa.

Trzon- Trzon 1,5-3(-7)x0,1-0,4 cm, włóknisty, ochrowopłowy lub płoworudawy, pokryty drobnymi i bardzo delikatnymi łuseczkami trochę odstającymi lub przylegającymi, z wiekiem zupełnie gładki. Grzybnia tworzyu podstawy bulwkowaty splot. Gleba jasnoochrowa.

Zarodniki- Zarodniki kuliste, jasnożółtawe, rzadkie drobne brodawki.

 

Występowanie- Występuje głównie jesienią wśród traw i mchów na glebach piaszczystych lub wapiennych, w miejscach nasłonecznionych, pojedynczo lub gromadnie. W Polsce spotykany rzadko.


Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIIIBudowa
Typ grzybakuliste do workowatych
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 3649