drewniczka drobnopora

Schizopora flavipora (Berk. & M.A. Curtis ex Cooke) Ryvarden, Mycotaxon 23: 186 (1985)

drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora) drewniczka drobnopora (Schizopora flavipora)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hyphodontia strzępnik
Oxyporus napień
Schizopora drewinczka
Schizopora flavipora drewniczka drobnopora
Xylodon
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Odwiedzin profilu grzyba: 1018