talerzyk szkarłatny

Cytidia salicina (Fr.) Burt, Annual Report of the Missouri Botanical Garden, St. Louis 11: 10 (1924)

Niejadalny
talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina) talerzyk szkarłatny (Cytidia salicina)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Corticium powłocznik
Cystostereum
Cytidia talerzyk
Cytidia salicina talerzyk szkarłatny
Dendrocorticium powłocznik
Dendrominia drzewostrzępka
Dendrothele drzewostrzępka
Erythricium różówka
Marchandiomyces
Punctularia skórniczka
Vuilleminia
Hydnaceae kolczakowate
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocnik : resupinatowe do talerzykowatych, o brzegu nie przytwierdzonym do podłoża, luźnym, zwykle do 10 mm wielkości i 1-2 mm grubości; w świeżym stanie miękkie i elastyczno-skórkowate do prawie żelatynowatych, wysychając stają się twarde; hymenium gładkie lub  guzkowate, jaskrawo pomarańczowe do winnoczerwonego.

Występowanie : VIII-XI; w rożnych układach leśnych i zaroślowych z udziałem wierzb; na martwych zwisających        i opadłych gałązkach wierzb (np. wierzba iwa i łoza).

 

  Źródło:  

  Praca zbiorowa - Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego 2010r. 

Budowa
Typ grzybauchowate, miseczkowate
Występowanie
Podłożedrewno
Pora występowaniajesień, lato
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2174