Skrętolepek trawowy

Helicogloea graminicola (Bres.) G.E. Baker, Annual Report of the Missouri Botanical Garden, St. Louis 23: 90 (1936)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Atractiellales
Phleogenaceae
Atractiella
Helicogloea skrętolepek
Helicogloea graminicola Skrętolepek trawowy
Phleogena Suchogłówka
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Helicogloea graminicola"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Prawo
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 1178