Kolcóweczka białozielonawa

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington, J. Ariz. Acad. Sci. 6(2): 95 (1970)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Clavariadelphaceae
Gomphaceae siatkolistowate
Lentariaceae
Hydnocristella
Kavinia kolcóweczka
Kavinia alboviridis Kolcóweczka białozielonawa
Lentaria koralóweczka
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Kavinia alboviridis"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakolce, owocniki skorupiaste i poduchowate, owocniki krzaczkowate
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 950