powłocznik białofioletowy

Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen & Gilb., 1974

Pod ochroną
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Corticiaceae
Corticium powłocznik
Cystostereum
Cytidia talerzyk
Dendrocorticium powłocznik
Dendrocorticium polygonioides powłocznik białofioletowy
Dendrominia drzewostrzępka
Dendrothele drzewostrzępka
Erythricium różówka
Marchandiomyces
Punctularia skórniczka
Vuilleminia
Hydnaceae kolczakowate
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Corticium polygonioides
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Dendrocorticium polygonioides "
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1518