Lepniczka grzybolubna

Naohidea sebacea (Berk. & Broome) Oberw., Rep. Tottori Mycol. Inst. 28: 114 (1990)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Eocronartiaceae
Platygloeaceae
Achroomyces
Naohidea
Naohidea sebacea Lepniczka grzybolubna
Pucciniales rdzowce
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Naohidea sebacea"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1188