Płaskolepek rozpostarty

Achroomyces effusus (J. Schröt.) Mig., 1912

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Helicobasidiales
Platygloeales
Eocronartiaceae
Platygloeaceae
Achroomyces
Achroomyces effusus Płaskolepek rozpostarty
Naohidea
Pucciniales rdzowce
Septobasidiales
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Platygloea effusa
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Achroomyces effusus "
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybardzowate
Prawo
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 1315