Pierwoząb świerkowy

Protohydnum piceicola Kühner ex Bourdot, Bulletin de la Société Mycologique de France, 48: 205, 1932

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Tremellales trzęsakowce
Carcinomycetaceae
Exidiaceae
Eichleriella skórkotrzęsak
Protohydnum pierwoząb
Protohydnum piceicola Pierwoząb świerkowy
Pseudohydnum galaretek
Helotiaceae
Hyaloriaceae
Tremellaceae trzęsakowate
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

≡Protohydnum lividum var. piceicola Kühner, Le Botaniste, 17: 30, t. 6-7, 1926 
≡Protohydnum piceicola Kühner, Le Botaniste, 17: 28, 1926 
≡Protohydnum piceicolum Kühner ex Bourdot, 1932 
≡Protodontia piceicola (Kühner ex Bourdot) G.W. Martin, University of Iowa Studies in Natural History, 19 (3): 63, 1952 
=Acia sibirica Pilát, Bulletin de la Société Mycologique de France, 51 (3-4): 396, 1936 
=Protodontia filicina Parmasto, Botanicheskie Materialy Otdela Sporovyh Rastenij Botanicheskogo Instituti Imeni V.L. Komarova, 15: 125, t. 1-2, 1962 

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Protohydnum piceicola"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Odwiedzin profilu grzyba: 949