Pierwoząb wiązowy

Protohydnum fasciculare (Alb. & Schwein.) Bres., Annales Mycologici, 18 (1-3): 63, 1920

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Tremellales trzęsakowce
Carcinomycetaceae
Exidiaceae
Eichleriella skórkotrzęsak
Protohydnum pierwoząb
Protohydnum fasciculare Pierwoząb wiązowy
Pseudohydnum galaretek
Helotiaceae
Hyaloriaceae
Tremellaceae trzęsakowate
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

≡Hydnum fasciculare Alb. & Schwein., Conspectus Fungorum in Lusatiae superioris: 269, t. 10:9, 1805 [MB#155910]
≡Mucronia fascicularis (Alb. & Schwein.) Fr., Monographia Hymenomycetum Sueciae, 2, 1863 [MB#493041]
≡Mucronella fascicularis (Alb. & Schwein.) Fr., Hymenomycetes europaei: 629, 1874 [MB#189834]
≡Hericium fasciculare (Alb. & Schwein.) Banker, Memoirs of the Torrey Botanical Club, 12: 123, 1906 [MB#492841]
≡Protodontia fascicularis (Alb. & Schwein.) Pilát, Acta Musei Nationalis Pragae, 13B: 199, 1957 [MB#304213]
≡Protodontia fascicularis (Alb. & Schwein.) Pilát ex Wojewoda, Flora Polska Grzyby (Mycota), 8: 84, 1977 [MB#321028] 

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Protohydnum fasciculare"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Prawo
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 1377