Koralowniczek białoochrowy

Ramaricium alboochraceum (Bres.) Jülich, Persoonia 9 (3): 417 (1977)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Clavariadelphaceae
Gomphaceae siatkolistowate
Gautieria wnętrznica
Gomphus siatkolist
Ramaria koralówka
Ramaricium
Ramaricium alboochraceum Koralowniczek białoochrowy
Lentariaceae
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Ramaricium alboochraceum"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Prawo
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 1198