sarniak sinostopy

Sarcodon glaucopus Maas Geest. & Nannf., Svensk bot. Tidskr. 63: 407 (1969)

Pod ochroną
sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus) sarniak sinostopy (Sarcodon glaucopus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Bankeraceae kolcownicowate
Bankera kolcownica
Boletopsis szaraczek
Hydnellum kolczakówka
Phellodon korkoząb
Thelephoraceae chropiatkowate
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Kapelusz:  4-10 cm, jędrny, początkowo wypukły a następnie spłaszczone nieregularnie kolor: brązowawy szary kolor z odcieniami fioletu.
Kolce: początkowo małe koloru białego a następnie czerwonoochrowe do brązowych. Kolce schodzące na trzon wskazówek, które są jasne, wyjścia, nieregularne.

Trzon: 3-6 cm, cylindryczny, często nieregularny, szary, brązowy z odcieniami czerwieni. W przekroju dolna część  ciemniejsza w odcieniach niebieskawych.Środowisko: lasy mieszane, ale najczęściej w obecności drzew iglastych.

Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasymbiont(mikoryza)
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieEx - wymarłe i zaginione
Odwiedzin profilu grzyba: 5445