Strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy

Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hauerslev & P. Roberts, in Knudsen & Hansen, Nordic Jl Bot. 16(2): 218 (1996)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Botryobasidiaceae
Cantharellaceae pieprznikowate
Ceratobasidiaceae
Ceratobasidium podstawkorożek
Scotomyces
Clavulinaceae goździeńczykowate
Hydnaceae kolczakowate
Tulasnellaceae śluzowoszczkowate
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Thanatephorus fusisporus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Kapelusz
Mleczkobrak
Występowanie
Podłożedrewno, grzyby
Siedliskolasy iglaste, lasy lisciaste, lasy mieszane
Pora występowaniajesień
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1165