łzawniczka kustrzebkowata

Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid, Trans. Br. mycol. Soc. 62(3): 474 (1974)

łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis) łzawniczka kustrzebkowata (Ditiola peziziformis)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Dacrymycetales łzawnikowce
Dacrymycetaceae łzawnikowate
Calocera pięknoróg
Dacrymyces łzawnik
Dacryonaema łzawniczka
Ditiola łzawniczka
Ditiola peziziformis łzawniczka kustrzebkowata
Guepiniopsis
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Odwiedzin profilu grzyba: 1772


Suszarki do grzybów