Trzęsak grzybojadek

Tremella mycetophiloides Kobayasi, Sci. Rep. Tokyo Bunrika Daig., Sect. B 4: 13 (1939)

Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Budowa
Typ grzybaowocniki galaretowate
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieI - o nieokreślonym zagrożeniu
Odwiedzin profilu grzyba: 1646


Suszarki do grzybów