kolczakówka strefowana

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker, Mem. Torrey bot. Club 12: 157 (1906)

Pod ochroną
kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens) kolczakówka strefowana (Hydnellum concrescens)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Kapelusz: 2-8 cm średnicy, rdzawobrunatnej, brunatnej, z jaśniejszym brzegiem, koncentrycznie różnobarwnie strefowany, o powierzchni włókienkowato-łuseczkowatej, wgłębiony do lejkowatego, promieniście zmarszczony. Kolce długości do 4mm zbiegają na trzon mają kolor brązowy do ciemnobrązowego.

Trzon: do 6 cm długi i do 1,5 cm grubości, cylindryczny lub wrzecionowaty, barwy kapelusza lub nieco jaśniejszy.

Miąższ: jasnobrązowy, słabo strefowany, skórzasty, korkowaty dolnej części zdrewniały. Zapach mączny.

Zarodniki: brązowawe, o nieregularnym kształcie , 4,5-6  x 3,5-4,5 µm

Występowanie: W lasach iglastych i mieszanych pojedynczo lub w grupach od lipca do października.

Uwagi: Pod względem barwy i kształtu owocników bardzo podobna jest kolczakówka dołkowana Hydnellum scrobiculatum, która ma jednak większe zarodniki.

Budowa
Typ grzybakolce
Występowanie
Podłożegleba
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 2643