Kruchomięsak ciemniejący

Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar, Česká Mykol. 38(4): 203 (1984)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Antrodia jamkówka
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Parmastomyces mollissimus Kruchomięsak ciemniejący
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocniki- jednoroczne, resupinatowe, miękkie, mięsisto-watowate, słabo przyrośnięte do podłoża, białe, w stanie suchym bardzo kruche, ciemno-kremowe do brunatnych, niekiedy z odcieniem cielistym oraz oderwanymi od podłoża i podniesionymi brzegami. Miąższ 0,2-1,5 mm grubości, watowaty, biały. Płonny brzeg 1-3 mm szerokości, dość gruby , puszysty, błonkowato-jedwabisty, biały lub bladokremowy, miejscami jednak bardzo szeroki (do 5 cm), błonkowaty, wodnisto-biały lub, w suchym stanie, brunatnawy. Rurki początkowo bardzo krótkie, siatkowate,  potem 2-6 mm długie, bardzo kruche, białe, po wyschnięciu kremowe, o ostrzach ząbkowanych. Pory kanciaste, nieregularne 0,3-0,6 mm śreenicy, przeciętnie 2-3 na 1 mm.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużno-elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone lub lekko wygięte, amyloidalne (zabarwienie fioletowe następuje po 5-10 minutach).

Występowanie- w lesie na leżących na ziemi kłodach świerkowych. Gatunek rzadki.

Uwagi- charakterystyczną cechą tego grzyba są amyloidalne zarodniki.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Parmastomyces transmutans
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Parmastomyces mollissimus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 1030