szyszkowiec łuskowaty

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk., Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 3: 78 (1851)

Pod ochroną
szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus) szyszkowiec łuskowaty (Strobilomyces strobilaceus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Amylocorticiaceae
Boletaceae borowikowate
Aureoboletus złotak
Boletellus
Boletochaete
Boletus borowik
Buchwaldoboletus
Butyriboletus
Caloboletus
Chalciporus maślaczek
Chamonixia borowiczka
Cyanoboletus
Exsudoporus
Hemileccinum
Hortiboletus
Imleria
Imperator
Lanmaoa
Leccinum koźlarz
Neoboletus
Octaviania podziemka
Phylloporus poroblaszek
Pseudoboletus
Rheubarbariboletus
Rubinoboletus
Rubroboletus
Strobilomyces szyszkowiec
Strobilomyces strobilaceus szyszkowiec łuskowaty
Suillellus
Sutorius
Tylopilus goryczak
Xanthoconium
Xerocomellus
Xerocomus
Coniophoraceae gnilicowate
Diplocystidiaceae
Gastrosporiaceae
Gomphidiaceae klejówkowate
Gyroporaceae piaskowcowate
Hygrophoropsidaceae lisówkowate
Paxillaceae krowiakowate
Rhizopogonaceae piestrówkowate
Sclerodermataceae tęgoskórowate
Sclerogastraceae
Serpulaceae
Suillaceae maślakowate
Tapinellaceae Ponurnikowate
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - 5-15 cm średnicy; szarobrązowy do czarnobrązowego; u młodych wypukły, wkrótce szeroko sklepiony; gęsto pokryty brodowatymi, białoszarymi, na starść czerniejącymi łuskami.

Pory - najpierw białoszare, później szarobrązowe; szerokie; pod naciskiem czernieją; o dużych porach.

Trzon - smukły i długi; o twardym miąższu; bez pierścienia; pokryty szarymi łuseczkami, szary do czarnobrązowego, przy nacisku czerniejący. Dolna część trzonu wygląda jak węgiel drzewny.

Miąższ - białoszary, na przekroju lekko czerwienieje, potem czernieje; zapach nieprzyjemny ziemisty.

Wysyp zarodników - brązowopurpurowy.

Występowanie - rzadki; owocniki wyrastają latem, zwykle pojedynczo, w różnego typu lasach, częściej w górach.

Zastosowanie - jadalne są młode owocniki.

Możliwość popełnienia pomyłki - jako jedyny grzyb rurkowy z bryłowatymi łuskami jest niemożliwy do pomylenia. 

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

Literatura
1.Gumińska B., Wojewoda W., 1983, Grzyby i ich oznaczanie.
2. Skirgiełło A., 1990. Nasze grzyby.

Budowa
Typ grzybarurki
Kapelusz
Brzeg kapeluszaze zwisłymi resztkami osłony
Kolor kapeluszaodcienie brązu, czarny
Trzon
Kolor trzonuczarny
Ksztalt trzonucylindryczny
Podstawa trzonubrak pochwy
Powierzchnia trzonukosmkowata
Przekroj trzonupełny
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Siedliskolasy iglaste, lasy lisciaste, lasy mieszane
Pora występowanialato
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zapachziemisty
Odwiedzin profilu grzyba: 14209