siedzuń sosnowy

Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 465 (1821)

siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa) siedzuń sosnowy (Sparassis crispa)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Sparassis szmaciak
Sparassis crispa siedzuń sosnowy
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- duży; nieregularnie kulisty, elipsoidalny; 10-30 cm szerokości i 10-15 cm wysokości; składa się z krótkiego trzonu (baza trzonu czerniawa), od którego odchodzą liczne, gęsto ułożone odgałęzienia zakończone płaskimi, zaokrąglonymi, łopatkami czy też listkami o gładkiej powierzchni; barwa listków kremowa, z czasem ciemnieją do żółtawej, ochrowej, a zakończenia brązowieją.

Miąższ - białawy, bardzo łamliwy, woskowaty; zapach przyjemny; smak łagodny.

Wysyp zarodników - białawy.

Występowanie - nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo, od lipca do października, u podstawy drzew iglastych, zazwyczaj sosny, rzadziej świerka.

Zastosowanie - jadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki - szmaciak dębowy (Sparassis laminosa), który jest białawy, słomiastożółty, szmaciak jodłowy (Sparassis nemecii), wyrastający na korzeniach jodeł.

Inne nazwy zwyczajowe - sieduń, siedzuń borowy, kozia broda, strzępiak kędzierzawy, strzeępulec, orysz, orosz, baran, kwoka.

foto: Wiesław Kamiński, Jacek Nowicki, Zygmunt Augustowski

Literatura
1.Gumińska B., Wojewoda W., 1983, Grzyby i ich oznaczanie.
2.H. Orłoś -Atlas Grzybów Leśnych.
3.A. Dermek- Grzyby.

Inne nazwy
Synonimy polskie:szmaciak gałęzisty
Budowa
Typ grzybaowocniki krzaczkowate
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Odwiedzin profilu grzyba: 32714