porokolczak mleczny

Irpex lacteus (Fr.) Fr., Elench. fung. (Greifswald) 1: 142 (1828)

Niejadalny
porokolczak mleczny (Irpex lacteus) porokolczak mleczny (Irpex lacteus) porokolczak mleczny (Irpex lacteus) porokolczak mleczny (Irpex lacteus) porokolczak mleczny (Irpex lacteus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Irpex lacteus porokolczak mleczny
Junghuhnia
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- początkowo niewielkie i koliste, później zlewające się w większe silnie przyrośnięte do podłoża resupinaty do 10-15 cm  średnicy, lub w owocniki szeroko rozpostarte, o górnym brzegu odgiętym w wąskie i małe kapelusze do 0,5 cm średnicy. Grzyb wytwarza też owocniki konsolkowate, bokiem przyrośnięte do podłoża, często dachówkowato ułożone, 2-5 cm długości i 0,5-2,5 cm szerokości o górnej powierzchni kosmkowatej, koncentrycznie bruzdkowanej, białej lub szarawej, w starości i po wyschnięciu niekiedy nieco brunatnawej. Miąższ skórkowaty, biały, w kapeluszu 0,5-2 mm grubości, w rozpostartej części zwykle ledwo widoczny, do 0,5 mm grubości, błonkowaty. Płonny brzeg niejednakowo szeroki (0,5-3 mm), dość ostro zarysowany, błonkowaty, delikatnie frędzlowaty, zawsze jaśniejszy niż pozostała część owocnika. Rurki przy brzegu owocnika bardzo krótkie, białawe, tworzące delikatną siateczkę o nieregularnych, zaokrąglonych, kanciastych lub labiryntowatych porach; pory 0,2-0,6(-1) mm średnicy, przeciętnie 1-2 na 1 mm, w centrum owocnika wydłużające się w kremowe, w stanie suchym brunatnawokremowe, nieregularne, ponacinane płytki, kolce lub zęby do 5 mm długości, po dolnej stronie kapeluszy ustawione zwykle w rzędy, na resupinatach wyrastających na pionowym substracie i gęsto i bezładnie ułożone i często zwisające.

Wysyp zarodników- zarodniki cylindryczno--elipsoidalne z nieco zwężoną i w bok wygiętą podstawą.

Występowanie- na martwym drewnie martwych i żywych drzew liściastych: Betula, Cerasus, Fagus, Juglans, Populus, Robinia, Quercus, Sorbus, rzadziej drzew iglastych: Picea i Pinus. Wywołuje białą zgniliznę drewna. Rzadki.

Uwagi- gatunek zmienny.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Budowa
Typ grzybarurki
Kapelusz
Brzeg kapeluszagładki
Kolor kapeluszabiały, czarny
Mleczkobrak
Powierzchnia kapeluszastrefowana, promieniście włóknista
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste, lasy mieszane
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
Status na czerwonej liścieR - rzadkie
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1942