szczeciniak rdzawy

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3 5: 150 (1846)

Niejadalny
szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa) szczeciniak rdzawy (Hymenochaete rubiginosa)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellinus czyreń
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - 1-8 cm średnicy; bardzo cienki (0,3-0,6 mm grubości); przyrośnięty do drewna tylko środkową częścią; trochę dzwonkowaty lub stożkowato-dzwonkowaty, odstający od podłoża na odległość do 2 cm; gęsto dachówkowaty, przeważnie pokrywający dużą powierzchnię, w rzędach i piętrach, zrastający się kapeluszami; brzeg cienki, mniej lub bardziej pofałdowany; ciemny, czerwonobrązowy, rdzawobrązowy, czarnorudobrązowawy; górna powierzchnia kapelusza z koncentrycznymi bruzdami, młoda jest delikatnie filcowata, z wiekiem goła.

Hymenofor - gładki, czerwonobrązowy, pomarańczowobrązowy (gdy jest młody), z wiekiem staje się rdzawobrązowy do czekoladowego i szarobrązowego; jego powierzchnia jest gruzełkowata, pofalowana, matowa.

Wysyp zarodników - bezbarwny.

Występowanie- częsty. Owocniki wyrastają przez cały rok, na zmurszałym drewnie, martwych pniach, pniakach i gałęziach dębu. Także na drewnie w konstrukcjach.

Zastosowanie - niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki - na drewnie jodły wyrasta podobny Hymenochaete cruenta (=mougeotii). Na drewnie leszczyny i wierzby wyrasta Hymenochaete tabacina.

Inne nazwy
Synonimy polskie:szczecinkowiec rdzawy
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Występowanie
Podłożedrewno
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2212


Suszarki do grzybów