Szkieletnica trwała

Skeletocutis stellae (Pilát) Jean Keller, Nov. Sist. vjssh. niz. Rast., 1976: 353 (1979)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Picipes
Podofomes smolusznik
Polyporus żagiew
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Tyromyces
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki - resupinatowe, jednoroczne lub wieloletnie, zwykle koliste albo podłużne, grubiejące i tworzące wypukłe poduszki o ostro zarysowanych zaokrąglonych brzegach, najczęściej jednak zlewające się i rozrastające się  wszerz i tworzące rozległe plastry do 40-50 cm dł., do 10-20 cm szer. i do 1,2 cm grubości, często z szerokim płonnym rozlanym brzegiem, silnie przyrośnięte do podłoża i porastające wszelkie nierównościi stąd niekiedy pagórkowate lub guzkowate, w stanie świeżym miękko skórzaste, następnie skórzaste, w stanie suchym twarde jak kość iłamliwe, zwijające się silnie i często odstajace na brzegu od podłoża. Brzeg płonny biały, filcowaty, dość ostro zarysowany, często jednak szeroko rozlany, u wieloletnich owocników często w kształcie wałka. Miąższ 0,1-2 mm grubości, filcowato-skórzasty, biały, wyraźnie różny od warstwy rurek. Rurki 1-6 warstwowe, przyrastające corocznie 1-3 mm, proste lub ukośne, na pionowych substratach często tarasowato ułożone i wtedy zewnętrzne częściowo otwarte, w stanie świeżym miękko skórzaste o dość silnie zaznaczającej się konsystencji zelatynowatej, białe, po wyschnięciu zwykle pozlepiane, kremowe, w końcu brudno-brunatnawe, niekiedy z odcieniem czerwonawym. Ostrza równe, za młodu pokryte delikatnym białym nalotem, ścierającym się przy dotknięciu i wtedy powierzchnia hymenoforu pokrywa się żółtawymi lub rudobrunatnawymi plamami. Pory regularne, bardzo dorbne, 0,07-0,13 mm średnicy, przeciętnie 5-6 na 1 mm, koliste do kanciastych.


Występowanie- na drewnie leżących na ziemi kłód drzew iglastych (Abies, Picea, Pinus), w lesie. Gatunek dość rzadki.

Uwagi- charakterystycznymi cechami tego gatunku są warstwowane resupinatowe owocniki i filcowato-skórzastym, zawsze białym i wyraźnie różnym od rurek subiculum, oraz rurki o konsystencji mniej lub bardziej żelatynowatej, początkowo białe, w starości zlepiające się i brudnobrunatne.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Skeletocutis stellae"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 1260