smolucha bukowa

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 38 (1879)

Niejadalny
smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum) smolucha bukowa (Ischnoderma resinosum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Amylocystis późnoporka
Anomoloma sprzążkownica
Anomoporia
Antrodia jamkówka
Climacocystis gąbkowiec
Dacryobolus płaszczek
Daedalea gmatwek
Fibroporia
Fomitopsis pniarek
Ischnoderma smolucha
Ischnoderma resinosum smolucha bukowa
Laetiporus żółciak
Osteina
Parmastomyces kruchomięsak
Phaeolus murszak
Piptoporus porek
Podofomes smolusznik
Postia białak
Pycnoporellus pomarańczowiec
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki - jednoroczne; konsolowato-półkoliste, bokiem przyrośnięte do podłoża, pozrastane pojedynczo lub w grupach; 6-30 cm szerokości, gruby na 1-3 cm; brzeg gruby, zaokrąglony, strefowany; ochrowy, z wiekiem ochrowobrązowy; powierzchnia filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, z wiekiem naga. Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika.

Rurki - 5-10 mm długości.

Pory - małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo.

Miąższ - jednorodny, mięsisto-włóknisty, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy; zapach przyjemny, nieokreślony.

Wysyp zarodników - biały.

Występowanie - rzadka. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych.

Zastosowanie - niejadalna.

Możliwość popełnienia pomyłki - smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum), która występuje na martwym drewnie drzew iglastych.

Literatura
1.Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 - Flora Polska. Grzyby

Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2036