Pieczarka dwuzarodnikowa

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, Mitt. naturf. Ges. Luzern 15: 15 (1946)

Jadalny
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Agaricaceae pieczarkowate
Arachnion
Battarrea
Boidinia
Bovista kurzawka
Calvatia czasznica
Chamaemyces czubniczek
Chlorophyllum
Coprinus czernidłak
Crucibulum kubecznik
Cyathus kubek
Cystoderma ziarnówka
Cystodermella
Cystolepiota czubniczka
Disciseda przewrotka
Echinoderma
Floccularia kosmykówka
Lepiota czubajeczka
Leucoagaricus pieczareczka
Leucocoprinus czubek
Lycoperdon purchawka
Macrolepiota czubajka
Melanophyllum ciemnoblaszek
Montagnea
Mycenastrum grzybogwiazd
Mycocalia
Nidularia gniazdnica
Phaeolepiota aksamitówka
Tulostoma berłóweczka
Amanitaceae muchomorowate
Bolbitiaceae gnojankowate
Clavariaceae goździeńcowate
Cortinariaceae zasłonakowate
Cyphellaceae kielisznikowate
Entolomataceae dzwonkówkowate
Fistulinaceae ozorkowate
Hydnangiaceae piestróweczkowate
Hygrophoraceae wodnichowate
Hymenogastraceae
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Inocybaceae strzępiakowate
Lyophyllaceae
Marasmiaceae twardzioszkowate
Mycenaceae grzybówkowate
Niaceae
Omphalotaceae
Physalacriaceae
Pleurotaceae boczniakowate
Pluteaceae łuskowcowate
Porotheleaceae
Psathyrellaceae kruchaweczkowate
Pterulaceae piórniczkowate
Schizophyllaceae rozszczepkowate
Stephanosporaceae
Strophariaceae pierścieniakowate
Tricholomataceae gąskowate
Tubariaceae
Typhulaceae pałecznicowate
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Kapelusz - młody brązowaty, rdzawobrązowy; 5-14 cm średnicy; początkowo półkulisty, z wiekiem do rozpostartego, w centrum nieco zagłębiony; powierzchnia początkowo gładka, z wiekiem pęka na przylegające łuseczki, leżące na białym podłożu; brzeg nieco wystaje poza blaszki; młody ze zwisającymi resztkami osłony.

Blaszki - początkowo jasnoróżowe, dojrzałe czarnobrązowe z białawym, gładkim ostrzem; wąskie, wolne.

Trzon - ponad pierścieniem biały, z białawymi włókienkami, poniżej pierścienia szarobrązowawy, w miejscach uciśniętych brązowiejący; 50-80 × 20-40 mm, równogruby.

Pierścień - biały, na górnej powierzchni prążkowany, prosty, pojedynczy, ściągalny ku dołowi, trwały, gruby.

Miąższ - biały, na cięciu czerwieniejący i następnie brązowiejący, z czasem blednący, zapach grzybowy, smak orzechowy.

Wysyp zarodników - czekoladowobrązowy.

Występowanie - w naturze rzadka. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, na żyznych, nagnojonych glebach, na polach, poboczach dróg.

Zastosowanie - jadalna.

Uwagi - gatunek ten, o biało zabarwionych odmianach jest powszechnie uprawiany na skalę przemysłową w pieczarkarniach.

Inne nazwy
Synonimy polskie:pieczarka ogrodowa
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Agaricus bisporus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybablaszki
Hymenofor
Kolor wysypuodcienie czerwieni
Trzon
Typ trzonucentralny
Występowanie
Podłożegleba
Siedliskołąki i pastwiska
Sposob odżywianiasaprotrof
Pora występowaniawiosna, lato, jesień
Prawo
Dopuszczony do obrotuTak
Inne
Smakłagodny
Zastosowaniejadalny II smaczny
Zapachgrzybowy
Odwiedzin profilu grzyba: 4063