Czyreń gładki

Phellinus laevigatus (P. Karst.) Bourdot & Galzin, Hyménomyc. de France (Sceaux): 624 (1928)

Niejadalny
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Hymenochaete szczeciniak
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- wieloetnie owocniki, resupinatowe, za młodu niewielkie, koliste lub podłużne, 1-5 cm średnicy, później przeważnie zlewające się w wydłużone i dość nieregularne resupinatowy, do 20-0 cm dł., 10-20 cm szer. oraz 0,1-1 cm grubości, silnie przyrośnięte do podłoża. Owocniki jednoroczne skórzaste, często nierówne i pokryte drobnymi guzkami, brunatnocynamonowelub koloru cygar, o płonnym, oliwkowocynamonowym, filcowatym, do 1 mm szer. brzegu w kształcie wałka. Owocniki wieloletnie, twarde i zdrewniałe, gładkie lub najwyżej nieco faliste, zwykle poduszkowate i wypukłe, brunatnoumbrowe do ciemnoumbrowych o cienkim, wąskim, cynamonowym, płonnym brzegu, niekiedy zanikającym i po wyschnięciu często odstającym od podłoża. Miąższ bardzo cienki, do 0,5 mm grubości, brunatnocynamonowy, potem umbrowobrunatny. rurki 1- lub wielowarstwowe, przyrastające corocznie 1-4 mm, z czasem zarastające białawą grzybnią, o cienkich przegrodach międzyrurkowych i gładkich ostrzach, pokrytych czasem szarawym nalotem. Pory bardzo drobne, regularne, koliste lub podłużne, 0,07-0,2 mm średnicy, przeciętnie 6-8 na 1 mm.

Wysyp zarodników- zarodnikiszeroko elipsoidalne, rzadziej odwrotnie jajowate, bezbarwne.

Występowanie- na korze drzew liściastych oraz krzewów. Drewno rozkłada bardzo szybko, powodując białą zgniliznę. Gatunek dość rzadki.

Uwagi-  wykazuje pewne podobieństwo do Ph. igniarius. Można jednak je odróznić po porach, które u Ph. laevigatus są mniejsze.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Czyreń gładki"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 2012


Suszarki do grzybów