Czyreń brązowożółty

Phellinus viticola (Schwein.) Donk, Persoonia 4(3): 342 (1966)

Niejadalny
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Asterodon
Coltricia stułka
Fomitiporia
Fuscoporia
Hymenochaete szczeciniak
Inonotus błyskoporek
Onnia
Phellopilus
Phylloporia
Porodaedalea
Pseudochaete
Resinicium
Xanthoporia
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- resupinatowe, poduszkowate, 1-20 cm dł., 0,2-5 cm szer.i do 1 cm grubości, lub rozpostarto odgięte, rzadziej konsolkowate w kształcie wydłużonych kapeluszy o wymiarach 0,5-2x0,5-15x0,2-1,2 cm i w górnej powierzchni szorstkiej lub aksamitno-włochatej, strefowanej, brynatnokasztanowatej, z czasem łysiejącej i odbarwiającej się na kolor szarawy lub ciemnoszary. Miąższ kapelusza 0,5-1 mm grubości, włóknisto-skórzasty, cynamonowy lub kremowobrunatny. Płonny brzeg owocników resupinatowych filcowaty, do 0,5 mm szer., ostro zarysowany. Rurki 1-10 mm dł., żółtawobrunatne lub rudobrunatne, wewnątrz szarawe. Pory koliste lub nieco kanciaste, 0,2-0,35(-0,5) mm średnicy, przeciętnie 4-5 na 1 mm.

Wysyp zarodników- zarodniki cylindryczne, z jednej strony słabo spłaszczone i nieco ukośnie zwężone u podstawy, bezbarwne.

Występowanie- na drewnie leżących  na ziemi drzew iglastych, rzadko liściastych, przede wszystkim w górach. Rzadki.

Foto: Ryszard Rutkowski

Znaleziony na Słowacji, góra Pilsko, styczeń 2011 rok

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Czyreń brązowożółty"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1738


Suszarki do grzybów