Kolczateczek drobny

Mycoleptodonoides pusilla (Brot.) K.A. Harrison, 1973

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Abortiporus różnoporek
Bjerkandera szaroporka
Bulbillomyces bulwkowiec
Cabalodontia
Conohypha
Crustoderma skorupniczka
Flaviporus
Gloeoporus
Hyphoderma strzępkoskórka
Hypochnicium nalotnica
Irpex
Junghuhnia
Loweomyces
Mycoaciella
Mycocalia
Mycoleptodonoides
Mycoleptodonoides pusilla Kolczateczek drobny
Phlebia żylak
Radulodon
Sarcodontia kolcówka
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- kapeluszowaty, z trzonem bocznym lub siedzący. Kapelusz wachlarzowaty lub nerkowaty, 0,5-4x0,5-2 cm, z górną powierzchnią deliaktnie filcowaną i strefowaną, matową, białą z bladocielistym odcieniem, w końcu nagą, w stanie suchym bladokremową. Kontekst do 0,1 cm grubości, włóknisty, sztywny. Kolce do 0,2 cm długości, szydłowate, obłe lub spłaszczone, faliste, białe, nie czerniejące po uszkodzeniu, w stanie suchym jasnoochrowe. Trzon 1-1,2x0,2 cm, wysmukły ze zgrubiałą nasadą, prawie nagi.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne do jajowatych, gładkie, bezbarwne.

Występowanie- saprofit na opadłych gałęziach drzew liściastych, na resztakch roślinnych leżących pod igłami sosnowymi lub liśćmi dębowymi.

Uwagi- w Europie spotkanu tylko we Francji i Polsce (jedyny raz w 1903 r.).

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae). PWN  1981

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Mycorrhaphium pusillum ;Sistotrema confluens pusillum ;Steccherinum pusillum
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Mycoleptodonoides pusilla"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybakolce
Odwiedzin profilu grzyba: 712