Zębniczek południowy

Climacodon pulcherrimus (Berk. & M.A. Curtis) Nikol., Flora Plantarum Cryptogamarum URSS 6, Fungi 6(Fungi, 2): 194 (1961)

Niejadalny
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Climacodon pulcherrimus Zębniczek południowy
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- siedzący lub rozpostarto-odgięty, lub grzbietem przyrośnięty, pojedynczy lub przeważnie złożony z dachówkowato pozrastanych kapeluszy. Kapelusz 4-7x6-12x1,5-2,5 cm, półkolosty do nerkowatego, spłaszczony lub w pobliżu nasady silnie wygarbiony, o górnej powierzchni pokrytej splątanymi, długimi, szydłowatymi, miękkimi, jedwabistymi i lepkimi włóknami, białej lub niekiedy żółtawej, w stanie suchym jak gdyby polakierowanej lub miejscami pokrytej przeżywicowaną skórką, barwy płowej, płowordzawej lub nawet płowopurpurowej. Konyekst gruby lub bardzo gruby w pobliżu nasady, 0,7-2 cm, nasycony wodą i stąd w stanie suchym cieńszy, włóknisty, mocny, biały z żółtym odcieniem, bez smaku i zapachu, w stanie suchym gąbczasto-włóknisty, z promieniowo przebiegającymi kordonkami, cynamonowy do pomarańczowo- lub czewonobrunatnego. Kolce 0,2-0,8 cm dł., nie zbiegające, szydłowate, niekiedy spłaszczone, gęsto skupione, zabarwione podobnie jak górna powierzchnia kapelusza, z białawymi ostrzami, w stanie suchym rogowo twarde i ciemno-czerwonawo-brunatne, przewaznie pozlepiane.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne, gładkiem, bezbarwne, nie amyloidalne.

Występowanie- pasożyt na drzewach liściastych. W Polsce nie był notowany.

Uwagi- grzyb ten był zaliczany do rożnych nadrzewnych rodzaju grzybów hydnoidalnych (Steccherium, Creolophus, Dryodon, Donkia). Obecnie zajmuje pozycje w rodzaju Climacodon.

Literatura-
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIII. Kolczakowate (Hydnaceae), ząbkowcowate (Steccherinaceae). PWN  1981

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Climacodon pulcherrimus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Występowanie
Podłożedrewno
Siedliskolasy lisciaste
Sposob odżywianiapasożyt
Inne
Smakłagodny
Zastosowanieniejadalny
Zapachbrak/nieokreślony
Odwiedzin profilu grzyba: 756