czarkówka kędzierzawa

Cotylidia undulata (Fr.) P. Karst. [as 'Cotilydia'], Revue mycol., Toulouse 3(no. 9): 22 (1881)

czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata) czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata) czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata) czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata) czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata) czarkówka kędzierzawa (Cotylidia undulata)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Cotylidia czarkówka
Cotylidia undulata czarkówka kędzierzawa
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- owocniki trzonowate, 5-15 mm wysokości i 1-15(25) mm szerokości, lejkowate lub wachlarzowate z acłym lub poszarpanym lub klapowatym brzegiem, wystepujące zwyke w wiązkach i zlewające się z sąsiednimi owocnikami. Kapelusz a stanie świeżym cienki, przeźroczysty, o górnaje powierzchni żóławej lub szarożółtej, niewyraźnie ciemniej strefowanej, w stanie suchym szarobrunatnej, gładkiej i bezwłosej, z widocznymi pod lupą promieniowo brzebiegającymi włókienkami, niekiedy, zwłaszcza przy brzegu, kosmkowatej z powodu obecności pileocystyd. Powierzchnia hymenialna gładka, falista lub sfałdowana, szarawa lub bladoochrowa, często kosmkowata z powodu obecności wystających cystyd. Trzon 2-6mm wys. i ok. 1 mm gr., szarobiały, delikatnie owłosiony przez wystajace strzępki i kaulocustydy.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne, cienkościenne, gładkie, bezbarwne, nie amyloidalne i acyanofilne,

Występowanie- na glebie w suchych biotopach, zwykle wsród mchów, zwłaszcza na pożarzyskach. W Polsce prawdopodobnie rzadki.

Uwagi- owocniki tego grzyba są drobne i dlatego łatw mogą być przoczane, zwłaszcza że najczęsciej wyrastają wśród niskich okazów Polytrichum i innych mchów.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Budowa
Typ grzybahymenofor gładki
Występowanie
Podłożegleba
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1731


Suszarki do grzybów