czarkówka rozetkowa

Cotylidia pannosa (Sowerby) D.A. Reid, Beih. Nova Hedwigia 18: 81 (1965)

czarkówka rozetkowa (Cotylidia pannosa)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Cotylidia czarkówka
Cotylidia pannosa czarkówka rozetkowa
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
Opis

Owocnik- 1-5 cm wysokości, nieregularnie lejkowate, zwykle rosnące gromadnie i zlewające się z sąsiednimi w rozetki o różnych wymiarach. Kapelusz biały, później zółtawy, z górną powierzchnią promieniowo włókienkowatą. Powierzchnia hymenialna gładka, nieregularnie żyłkowana, biała, w stanie suchym kremowo zabarwiona lub ochrowa, w powiększeniu wyraźnie kosmowata z powodu obecności wystających cystyd. Trzon zwykle szczątkowy, albo krótki i krzepki, pokryty u nasady białym filcem, przechodzącym na otaczajacą glebę i szczątki roślinne.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, cienkościenne, nie amyloidalne i acyanofilne.

Występowanie- owocniki rosną na glebie w żyznych siedliskach w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych. W Polsce notowany.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cotylidia pannosa"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybahymenofor gładki
Występowanie
Podłożegleba
Prawo
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 1189