Czarkówka karpacka

Cotylidia carpatica (Pilát) Huijsman, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 70: 57 (1954)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hymenochaetaceae szczecinkowcowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Repetobasidiaceae
Rickenellaceae
Cotylidia czarkówka
Cotylidia carpatica Czarkówka karpacka
Schizoporaceae
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- pleuropodalne, nerkowate lub wachlarzowate do szeroko łopatkowatych, z brzegiem początkowo wyraźnie frędzlowatym, z wiekiem kędzierzawym, klapowatym lub falistym. KApelusz 2-5 mm długości, 2-8 mm szerokości, bardzo cienki, prawie przeźroczysty, 0,06-0,1 mm gr., bladobrunatny, w stanie suchym bledszy, żółtawy. Powierzchnia hymenialna wydatnie szczecinkowata z powodu obecności wystających pseudocystyd. Trzon boczny, 2-10 mm dł. i do 0,3 mm gr., twardy, omszony, koloru kawy do bistrowobrunatnego.

Wysyp zarodników- zarodniki bezbarwne, gładkie, cienkościenne.

Występowanie- z nielicznych stanowisk tego grzybka można wnioskować, że preferuje on siedliska wilgotne, w których zasiedla zgniłe drewno. W Polsce nie był zaobserwowany.

Uwagi- grzyb ten jest podobny do C. undulata, od którego różni się przede wszystkim pleuropodalnym owocnikiem, mniejszymi zarodnikami i rozwojem w wilgotnych siedliskach.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Cotylidia carpatica"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Odwiedzin profilu grzyba: 720