żagiew wielogłowa

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 354 (1821)

Pod ochroną
żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus) żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Picipes
Podofomes smolusznik
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Skeletocutis szkieletnica
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Tyromyces
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną częściową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Owocnik - z białego, grubawego, mięsistego pnia wyrastają liczne odgałęzienia, z których każde kończy się faliście wygiętym kapelusikiem o srednicy 1-4 cm, (całość może dochodzić do średnicy 50 cm i ciężarze do 4 kg), bladożółtawym lub brązowawym, w środku prawie zawsze wyraźnie zagłębionym, o powierzchni pokrytej delikatnymi włókienkami.

Pory - białawe do słomkowożółtych, kanciaste.

Rurki - długości 1-2 mm, słomkowożółte, zbiegające na trzon.

Trzon - gruby, białawy, z niego wyrastają cienkie rozgałęzienia drugiego rzędu, centralnie zakończone kapelusikami.

Miąższ - białawy, miękki, później łykowaty, smak przyjemny, lecz z cierpkim posmakiem;
zapach przyjemny, przypominający koper.

Wysyp zarodników - białawy.

Występowanie - rzadki, owocniki wyrastają od lata do jesieni na korzeniach żywych drzew liściastych i przy pniakach, zwykle dębów, w pobliżu pnia, ale z ziemi. W tym samym miejscu owocuje przez wiele lat.

Zastosowanie - jadalny, często niszczony.

Możliwość popełnienia pomyłki - z żagwicą listkowatą (Grifola frondosa).

Uwagi gatunek podlegający ochronie - jeden z najbardziej zagrożonych gatunków, ze względu na okazałe rozmiary, zwracający uwagę kształt oraz przydatność do jedzenia.


Uwagi ogólne - pod powierzchnią gleby znajduje się podziemne sklerocjum; jest to nieregularny, bulwiasto rozgałęziony twór otaczający żywy korzeń drzewa, każdego roku wydaje nowe owocniki.

Umbellata - znaczy parasolkowata.

Inne nazwy
Synonimy polskie:żagiew okółkowa
Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 17109