żagiew orzęsiona

Polyporus ciliatus Fr., Observ. mycol. (Havniae) 1: 123 (1815)

Niejadalny
żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus) żagiew orzęsiona (Polyporus ciliatus)
Systematyka
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Picipes
Podofomes smolusznik
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Skeletocutis szkieletnica
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Tyromyces
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik - cienki, kolisty, 1-12 x 0.2-0.8 cm, płaski do nieco wypukłego z czubkiem pośrodku. Brzeg cienki, podwinięty, czasem falisty lub płatowany, nagi lub szczeciniasto orzęsiony; powierzchnia matowa, naga, całkowicie lub tylko na obrzeżach szczeciniasto owłosiona, mniej lub bardziej drobnołuskowata z wiekiem spękana; barwy żółtej, rdzawej, szarobrunatnej do niemal czarnej.

Pory - regularne, koliste, bardzo drobne.

Rurki - krótkie, słabo zbiegające, o cienkich ściankach.

Trzon - centralny, cienki, twardy, cylindryczny, czasem wygięty i zgrubiały u podstawy, 2-4(6) x 0.2-0.7-1 cm, gładki mniej lub bardziej włóknisto-łuskowaty; żółto-szary lub jasnokasztanowy.

Wysyp zarodników - białawy.

Występowanie - pospolity, na martwym drewnie drzew liściastych. tworzy duże kolonie owocników na kłodach. Owocuje przez cały sezon wegetacji, ale najsilniej wiosną i latem.

Zastosowanie - niejadalny.

Możliwość popełnienia pomyłki - żagiew zimowa (Polyporus brumalis) ma większe pory, owocniki wyrastają zimą i wczesną wiosną. Owocująca wiosną żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius) ma jeszcze większe pory, długości 1-2 mm.

Uwagi - grzyby nadrzewne, przeważnie sporofity, ale również pasożyty. W Europie występuje kilkanaście gatunków.

Budowa
Typ grzybarurki
Hymenofor
Kolor wysypubiały
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 4034


Suszarki do grzybów