gwiazda wieloporowa

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda, Anleit. Stud. Mykol., Prag: 131 (1842)

Pod ochroną
gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme) gwiazda wieloporowa (Myriostoma coliforme)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Geastraceae gwiazdoszowate
Geastrum gwiazdosz
Myriostoma wieloporek
Myriostoma coliforme gwiazda wieloporowa
Sphaerobolus
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Gatunek objęty ochroną ścisłą  na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów.

 

Owocnik- w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, wspartej na na kilku podporach i gwiaździstej podstawie. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone 3-7cm średnicy, brudnoszare do brązowych, z dobrze wykształconym kosmykiem grzybni u podstawy.

Osłona wewnętrzna - kulista lub spłaszczona, średnicy 2-8cm, biaława, z czasem jasnoochrowa do brązowej, z 5-25 wzgórkami, wysokości 0.5 mm.

Zewnęrzna osłona (egzoperydium) - pęka gwiaździście na 6-10 trójkątnych ramion, które są początkowo białawe, potem ciemnieją i stają się żółtawe, ochrowe do brązowych; ramiona rozpostarte poziomo do podgiętych; dojrzałe okazy są duże, osiągają 8-15cm średnicy; wewnętrzna powierzchnia ramion brązowa, pęka na nieregularne łatki i stopniowo odpada pozostawiając wyżłobienia i wnęki.

Gleba - czekoladowobrązowa.

Wysyp zarodników - brązowy.

Występowanie - rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska, wyrasta od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu.

Zastosowanie - niejadalny.

 

 

Inne nazwy
Synonimy polskie:wieloporek gwiaździsty
Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Myriostoma coliforme"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybagwieździste
Hymenofor
Kolor wysypuodcienie brązu
Występowanie
Podłożegleba
Pora występowaniajesień, lato
Prawo
OchronaTak
Status na czerwonej liścieE - wymierające
Odwiedzin profilu grzyba: 3712