Drewnowiec cynamonowobrunatny

Xylobolus subpileatus (Berk. & M.A. Curtis) Boidin, Revue Mycol., Paris 23: 341 (1958)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Russulales gołąbkowce
Albatrellaceae naziemkowate
Amylostereaceae
Auriscalpiaceae szyszkogłówkowate
Bondarzewiaceae jodłownicowate
Hericiaceae soplówkowate
Incertæ sedis o niepewnej pozycji
Lachnocladiaceae
Peniophoraceae powłocznicowate
Russulaceae gołąbkowate
Stephanosporaceae
Stereaceae skórnikowate
Aleurodiscus tarczówka
Conferticium woskobłonka
Gloeocystidiellum woskobłonka
Stereum skórnik
Xylobolus drewnowiec
Xylobolus subpileatus Drewnowiec cynamonowobrunatny
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- wieloletni, skórkowaty, w końcu skórkowato-zdrewniały, niekiedy resupinatowy, przeważnie rozpostarto-odgięty, nierzadkoz dość dużymi półkolistymi kapeluszami 1-6x1-10x0,05-0,2 cm, o górnej powierzchni zamszowato-filcowatej, koncentrycznie strefowanej, cynamonowobrunatnej do ciemnobrunatnwj. Brzeg bardzo cienki, żółtawy. Powierzchnia hymenialna gładka żółtawa, kremowożóła do bladoochrowej, oszroniona, z wiekiem szarawa i często popękana.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, cienkościenne, gładkie, amyloidalne.

Występowanie- saprofityczny grzyb wywołujący bialą zgniliznę drewna, w Europie tylko na gatunkach Quercus. Jest to prawdopodobnie gatunek kosmopolityczny, który wystepuje głównie w krajach tropikalnych i subtropikalnych. W strefie klimatu umiarkowanego jest bardzo rzadki. W Polsce nie był notowany.

Uwagi- można go pomylić z cienkimi owocnikami Stereum ostrea.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Xylobolus subpileatus"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybaowocniki skorupiaste i poduchowate
Odwiedzin profilu grzyba: 728