Trwałoporka świerkowa

Perenniporia subacida (Peck) Donk, Persoonia 5(1): 76 (1967)

Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Polyporaceae żagwiowate
Aurantiporus złotoporek
Cerrena gmatkówka
Cinereomyces
Coriolopsis włochatka
Daedaleopsis gmatwica
Datronia jamczatka
Dichomitus Czarnoporek
Diplomitoporus wrośniaczek
Epithele bagnówka
Erastia
Faerberia
Fomes hubiak
Hapalopilus miękusz
Heliocybe
Lentinus twardziak
Lenzites blaszkowiec
Neolentinus
Oligoporus Drobnoporek
Panus łyczak
Perenniporia pniarek
Perenniporia subacida Trwałoporka świerkowa
Picipes
Podofomes smolusznik
Polyporus żagiew
Pycnoporus gęstoporek
Sarcodontia kolcówka
Skeletocutis szkieletnica
Trametes wrośniak
Trametopsis
Trichaptum niszczyk
Tyromyces
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocniki- jednoroczne, niekiedy wieloletnie, początkowo niewielkie i koliste, później najczęściej zlewajace się w szeroko rozpostarte i poduszkowate plastry osiągające 10-2-(-50) cm średnicy, rzadziej mniejsze, liczące kilk cm średnicy, słabo przyrośnięte do gładkiego podłoża, trudniejsze do oderwania natomiast od nierównego drewna lub kory, w stanie świeżym miękko skórkowate, po wyschnięciu twardo korkowate i raczej łamliwe oraz silnie pozwijane i nieelastyczne, a na brzegi nieco odstające od podłoża, białe lub jasnożółte i nieco ciemniejące przy uszkodzeniu, po wyschnięciu białawożółtawe, brudnbrunatnawe, rudawe do orzechowych. Miąższ cienki. Płonny brzeg 1-6 mm szerokości, biały lub białawy, filcowaty, dość ostro zarysowany, w końcu zanikający. Rurki 1-4 mm gruboścu, przy brzegu owocnika często siatkowate, w jego centrum natomiast dłuższe, proste lub ukośne, o przegrodach międzyrurkowych cienkich i ostrzach gładkich lub drobnoząbkowanych. Pory przeciętnie 3-6 na 1 mm, koliste lub słabo kanciaste, a u wyschniętych owocników zwykle nieregularne i niektóre do 1(-2) mm średnicy.

Wysyp zarodników- zarodniki elipsoidalne lub jajowato-elipsoidalne, u nasady dość często nieznacznie ucięte, z jednej strony nieco spłaszczone, u podstawy nieco ukośnie zwężone.

Występowanie- przede wszystkim na drewnie drzew iglastych, rzadziej liściastych. W Europie rzadki. Wywołuje intensywną zgniliznę typu białego.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Fungi). Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). PWN 1965.

Nie znaleziono tematu w FAGu zawierającego "Perenniporia subacida"
Linki
Link do starego (nieaktualizowanego) albumu
Budowa
Typ grzybarurki
Występowanie
Podłożedrewno
Prawo
Status na czerwonej liścieV - narażone
Odwiedzin profilu grzyba: 1203