skórnikowiec szarobrązowy

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam & Ryvarden, Syn. Fung. (Oslo) 4: 51 (1990)

Niejadalny
skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum) skórnikowiec szarobrązowy (Porostereum spadiceum)
Ascomycota workowce
Basidiomycota podstawczaki
Agaricomycetes pieczarniaki
Agaricales pieczarkowce
Atheliales błonkowce
Auriculariales uszakowce
Boletales borowikowce
Cantharellales pieprznikowce
Corticiales
Geastrales gwiazdoszowce
Gloeophyllales niszczycowce
Gomphales siatkolistowce
Hymenochaetales szczecinkowce
Hysterangiales
Incertae sedis o niepewnej pozycji
Phallales sromotnikowce
Polyporales żagwiowce
Cystostereaceae
Fomitopsidaceae pniarkowate
Ganodermataceae lakownicowate
Lachnocladiaceae
Meripilaceae flagowcowate
Meruliaceae strocznikowate
Phanerochaetaceae korownicowate
Antrodiella jamkóweczka
Byssomerulius włókniczek
Ceriporia woszczynka
Ceriporiopsis woszczyneczka
Climacodon zębniczek
Hyphodermella strzępkoskóreczka
Phanerochaete korownica
Phlebiopsis
Porostereum skórnikowiec
Porostereum spadiceum skórnikowiec szarobrązowy
Steccherinum ząbkowiec
Terana
Polyporaceae żagwiowate
Sparassidaceae szmaciakowate
Tubulicrinaceae
nieprzypisany
Russulales gołąbkowce
Sebacinales
Thelephorales chropiatkowce
Trechisporales
nieprzypisany
Atractiellomycetes
Cystobasidiomycetes
Dacrymycetes łzawniaki
Exobasidiomycetes
Microbotryomycetes
Pucciniomycetes Rdze
Tremellomycetes trzęsaki
Ustilaginomycetes głowniaki
Myxomycetes
Myxomycota śluzorośla
Oomycota
Zygomycota
nieprzypisany
Opis

Owocnik- 1-2 mm grubości, resupinatowy lub rozpostarto-odgięty, z odgiętą kapeluszowatą częścią 1-2 cm szer., o górnej powierzchni pokrytej miękkim filcem, strefowanej, brunatnawej, szarobrunatnej, z wiekiem szarej. Powierzchnia hymenialna gładka lub brodawkowata, szarobrunatna, oliwkowobrunatna lub tabaczkowobrunatna, w stanie suchym z pęknięciami i rysami odsłaniającymi jaśniej zabarwiony kontekst, po nawilgoceniu pęczniejąca i niekiedy ciemnofioletowa. Brzeg w młodości żółtawy. Kontekst skórzasto-gąbczasty. owocnik złożony z trzech warstw; górnej filcowatej, zbudowanej ze strzępek wygiętych w górę, niżej leżącej warstwy złożonej głównie ze strzępek poziomo przebiegających, oraz warstwy subhymenialnej i hymenialnej.

Wysyp zarodników- zarodniki podłużnie elipsoidalne, bezbarwne, cienkościenne, gładkie, nie amyloidalne i acyanofilne.

Występowanie- grzyb saprofityczny zasiedlajacy martwe gałęzie lub kłody drzew liściastych. Rośnie chętnie w zaroślach na skraju lasu, na świeżo ściętych gałęziach nad drogami, faworyzuje raczej siedliska ciepłe.

Uwagi- owocniki tego grzyba makroskopowo przypominają nieco owocniki Hymenochaete tabacina, które mają jednak w hymenium szczecinki. Natomiast podobne grzybye Amylostereum chailletii lub A. areolatum można odróżni po amyloidalnych zarodnikach i zasiedlaniu drzew iglastych.

Literatura-
W. Wojewoda (red.), Checklist of Polish Larger Basidiomycetes - Vol. 7 (2003) - Biodiversity of Poland
S. Domański, Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXI. Bezblaszkowce. Skórnikowate. Pucharkowate. PWN 1991

Inne nazwy
Synonimy łacińskie:Lopharia spadicea
Występowanie
Podłożedrewno
Sposob odżywianiasaprotrof
Inne
Zastosowanieniejadalny
Odwiedzin profilu grzyba: 1752